S

Sivas Eğri Köprü

Sivas Eğri Köprü

Yazılı kaynaklarda Selçuklu dönemine ait olduğu belirtilmiştir. On sekiz

gözlü olup gözleri teşkil eden kemerler sivridir. Uzunluğu 179.60 m, 

eni 4.55 m’ olan köprü halen araç trafiğine kapalı, yaya trafiğine açık 

ve sağlam durumdadır.