G

Gök Medrese

Gök Medrese

Gök Medrese 4. Kılıçarslan'ın oğlu 3. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Vezir 

Sahip Ata Faahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Türk 

mimarisinin ve süslemesinin bir arada olduğu önemli yapılardandır.